Onze werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak vanaf het eerste contact. Voor uw project is één van onze medewerkers de projectleider en uw vaste aanspreekpunt van offertefase tot aan de afronding.  Onze medewerkers zijn hoog opgeleid en zeer allround. Ze wisselen continu ideeën uit over de lopende projecten.

Bij ons weet u precies waar u aan toe bent. Na opdrachtverlening plannen we de werkzaamheden direct in. Zo kunnen we bij quickscans het veldbezoek meestal nog dezelfde week uitvoeren en volgt de rapportage enkele dagen erna. Afhankelijk van het project bestaat de rapportage uit een bondige notitie of een uitgebreider rapport. Onze rapportages zijn helder, prettig leesbaar en goed gedocumenteerd met kaartmateriaal en foto’s. Ze zijn zo opgesteld dat ze geschikt zijn als onderbouwing voor een ontheffings- of vergunningsaanvraag. Het indienen en begeleiden van zo’n aanvraag verzorgen we natuurlijk ook voor u. Dat deze werkwijze aanspreekt blijkt wel uit de vele vaste opdrachtgevers die we in de loop der jaren verkregen hebben.

We voeren onderzoek uit naar veel soortgroepen waaronder alle beleidsrelevante groepen als planten, vleermuizen, vogels, vissen, amfibieën, libellen en sprinkhanen. Daarbij beschikken we over specifieke onderzoeksmaterialen als inloopvallen, boomcamera’s, grote en kleine schepnetten, insectennetten, potvallen, reptielplaatjes en diverse elektrovis-apparatuur, zowel draagbaar als geplaatst in een boot. Bureau Viridis maakt gebruik van de mobiele applicatie WrnPro om waarnemingen in het veld in te voeren.

Een specialiteit van ons bureau is ecologische begeleiding. Dat doen we op zeer uiteenlopende schaal, van grote Ruimte voor de Rivierprojecten, snelwegverbredingen en aanleg van natuurterreinen tot maatregelen voor vleermuizen aan een particulier woonhuis of de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Ook hierbij werken we creatief, flexibel en doelgericht naar bevredigende oplossingen voor uw specifieke project. Onze medewerkers voor de ecologische begeleiding spreken de taal van uw uitvoerders en zijn natuurlijk in het bezit van het VCA-diploma.

Ecologisch Adviesbureau Viridis is lid van het Netwerk Groene Bureaus. Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering via discussies over kwaliteit tussen bureaus onderling (steekproefsgewijs worden rapportages van de aangesloten bureaus beoordeeld) en tussen bureaus en opdrachtgevers.