De Kolk in Maarsbergen herbergt een grote populatie kamsalamanders. Bureau Viridis heeft een beheerplan opgesteld om de uitzonderlijke natuurwaarden te behouden en te versterken.    

Dichtbij de spoorlijn in Maarsbergen ligt de Kolk, vanouds een waterinamepunt voor stoomlocomotieven. Nu bestaat de Kolk uit drie kleine plassen met een bijzondere flora en fauna. In het gebied komen onder andere de streng beschermde soorten kamsalamander, alpenwatersalamander en ringslang voor. Om de uitzonderlijke natuurwaarden te behouden heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan Bureau Viridis gevraagd om veldonderzoek uit te voeren en op basis daarvan een beheerplan op te stellen.