Monitoring wegbermen Noord-Brabant

Bureau Viridis onderzoekt in opeenvolgende jaren de effecten van ecologisch maaibeheer op berm-vegetaties in Noord-Brabant. Op basis van de bij de monitoring gevonden resultaten kan het maaibeheer aangepast worden.

Monitoring wegbermen Noord-Brabant

Natuurtoets Kockengen

Vanwege werkzaamheden in het kader van wateroverlast in Kockengen heeft Bureau Viridis een natuurtoets uitgevoerd. Kleine modderkruipers bleken hier aanwezig.

Natuurtoets Kockengen

Ecologische begeleiding Olst

Ruimte voor de Rivier-projecten worden op tal van plaatsen uitgevoerd om bij hoge rivierafvoeren de waterstand te verlagen. Nabij Olst worden in dit kader enkele uiterwaarden ontpolderd. Bureau Viridis verzorgt de ecologische begeleiding.

Ecologische begeleiding Olst

Monitoring natuurvriendelijke oevers Maas

Langs de Maas zijn op vele locaties natuurvriendelijke oevers ingericht. De inrichting bestaat merendeels uit het verwijderen van de stortstenen oeverbescherming.

Monitoring natuurvriendelijke oevers Maas

Vleermuis- en broedvogelonderzoek in Berghem

Vanwege de geplande verbouwing van een voormalig schoolgebouw heeft Bureau Viridis een quickscan uitgevoerd en daarna ook een vervolgonderzoek.

Vleermuis- en broedvogelonderzoek in Berghem