Ruimte voor de Rivier-projecten worden op tal van plaatsen uitgevoerd om  bij hoge rivierafvoeren de waterstand en te verlagen. Nabij Olst worden in dit kader enkele uiterwaarden ontpolderd. Bureau Viridis verzorgt de ecologische begeleiding.  

Vanaf 2013 verzorgt Bureau Viridis de ecologische begeleiding van de uiterwaardevergravingen bij Olst. Al in de tenderfase was Bureau Viridis betrokken, zodat de ecologische belangen al in een vroeg stadium meegenomen konden worden. Er is eerst voor Combinatie IJsselwaarden Olst een werkprotocol opgesteld en waar nodig zijn aanvullende ontheffingen aangevraagd. De vergravingen staan in het kader van Ruimte voor de Rivier. Naast waterstandsverlaging is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied een belangrijke doelstelling. Er vindt onder andere mitigatie voor bever en sleedoornpage plaats. Ook worden broedvogelcontroles uitgevoerd.