Vanwege werkzaamheden in het kader van wateroverlast in Kockengen heeft Bureau Viridis een natuurtoets uitgevoerd. Kleine modderkruipers bleken hier aanwezig.

In verband met regelmatig voorkomende wateroverlast worden in het dorp Kockengen enkele wegen verhoogd en wordt nieuwe riolering aangelegd. In verband met deze werkzaamheden zal een aantal oude platanen en wilgen worden gekapt en worden watergangen versmald. Een natuurtoets, uitgevoerd in opdracht van De Haan Civiele Techniek, moest inzicht geven in de aanwezigheid van strikt beschermde soorten die door de voorgenomen werkzaamheden konden worden geschaad. In enkele van de te kappen bomen bleken holtes aanwezig te zijn, die mogelijk dienst konden doen als verblijfplaats voor vleermuizen. Uit onderzoek bleek dat dit niet het geval was. In de watergangen werden zeer grote aantallen exemplaren van de strikt beschermde kleine modderkruiper gevangen. Met deze soort dient bij de ontwikkelingen in het gebied rekening te worden gehouden.