De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Verbetering van de weg, de weg veiliger maken en de leefbaarheid in Harlingen versterken, heeft de provincie Friesland, de gemeente Harlingen en Rijkswaterstaat er toe aangezet om de knelpunten aan te pakken en de doorstroming van de N31 te verbeteren. Enkele bosschages waarin roekenkolonies aanwezig waren, moesten in verband met de plannen worden gekapt. De nesten van de roek zijn jaarrond beschermd. Door het kappen van bomen zouden deze nesten verloren gaan. De nesten zijn verplaatst naar locaties aan de Oosterparkweg en in het Harmenspark te Harlingen. Ook zijn kunsthorsten bijgeplaatst. Om de roeken te stimuleren de nieuwe nestlocatie te koloniseren zijn hier sociale geluiden afgespeeld. Ter plaatse van de Oosterparkweg werden al snel roeken waargenomen, maar in het Harmenspark waren op enkele overvliegende exemplaren na geen roeken aanwezig.