Quickscan Flora- en faunawet woonhuis Nijkerk

Voor een bewoner van een woning in Nijkerk heeft Bureau Viridis een quickscan Flora- en faunawet uitgevoerd. De reden is een ernstig verwaarloosd dak dat op korte termijn afgebroken en opnieuw opgebouwd dient te worden.

Quickscan Flora- en faunawet woonhuis Nijkerk

Ecologische begeleiding Slikken van Flakkee

Op de Slikken van Flakkee worden inrichtingsmaatregelen genomen om het gebied beter toegankelijk te maken en om de natuurwaarden te versterken. Bureau Viridis doet hiervoor onderzoek en verzorgt de ecologische begeleiding.

Ecologische begeleiding Slikken van Flakkee

Quickscan Natuurwetgeving herinrichting Jan van Renesseweg

Vanwege de plannen om de Jan van Renesseweg te Renesse her in te richten heeft Bureau Viridis een quickscan uitgevoerd in het kader van de relevante natuurwetgeving.

Quickscan Natuurwetgeving herinrichting Jan van Renesseweg

Muizenonderzoek omgeving Tienhoven

In de omgeving van Tienhoven en Westbroek, ten noorden van Utrecht, zijn eerder noordse woelmuizen vastgesteld. Voor Provincie Utrecht voert Bureau Viridis een muizenonderzoek uit met inloopvallen.

Muizenonderzoek omgeving Tienhoven