In de omgeving van Tienhoven en Westbroek, ten noorden van Utrecht, zijn eerder noordse woelmuizen vastgesteld. Voor Provincie Utrecht heeft Bureau Viridis een muizenonderzoek uitgevoerd met inloopvallen.

De noordse woelmuis is een beschermde soort, waarvan de Nederlandse ondersoort endemisch is. In het verleden (2003 en 2009) zijn in de moerasrijke omgeving van Tienhoven en Westbroek noordse woelmuizen vastgesteld. Bij een onderzoek in 2015 werden geen noordse woelmuizen aangetroffen. Omdat de noordse woelmuis een habitatsoort met uitbreidingsdoelstelling is voor het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen heeft de provincie Utrecht Bureau Viridis gevraagd een second opinion onderzoek uit te voeren. Bij dit onderzoek hebben we 49 individuen van noordse woelmuis aangetroffen, verspreid over 9 locaties.