Vanwege de plannen om de Jan van Renesseweg te Renesse her in te richten heeft Bureau Viridis een quickscan uitgevoerd in het kader van de relevante natuurwetgeving.

In Renesse is de Jan van Renesseweg de belangrijkste route van het dorp naar het strand. Gemeente Schouwen-Duiveland is van plan de route te verbeteren, onder andere door de route aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers. De route loopt gedeeltelijk door Natura2000-gebied en het NNZ (Natuurnetwerk Zeeland). Bureau Viridis heeft voor dit project een quickscan uitgevoerd in het kader van de relevante natuurwetgeving. Hierbij is een Voortoets Natuurbeschermingswet uitgevoerd, een Quickscan Flora- en faunawet en is onderzocht of een “Nee, tenzij”-toets noodzakelijk is.