Inventarisatie flora en fauna provincie Utrecht

Ieder jaar onderzoeken we voor provincie Utrecht circa 10% van het landelijk gebied vlakdekkend op flora en fauna. Dit jaar ging het grofweg om het gebied rond Montfoort en Oudewater.

Inventarisatie flora en fauna provincie Utrecht

Onderzoek watergangen HDSR

Bureau Viridis onderzoekt watergangen in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden op juridisch zwaarder beschermde soorten als heikikker en grote modderkruiper.

Onderzoek watergangen HDSR

Vleermuis- en broedvogelonderzoek te renoveren woningen

Voor woningcorporaties onderzoekt Bureau Viridis jaarlijks duizenden woningen op vleermuizen en gebouw bewonende vogels. Deze gegevens zijn van belang voor het op de juiste manier uitvoeren van groot onderhoud en isolatie.

Vleermuis- en broedvogelonderzoek te renoveren woningen