Hierbij brengen we de verspreiding van een groot aantal “karteersoorten” in beeld. De soorten zijn geselecteerd op hun indicatieve waarde, zeldzaamheid of beschermingsstatus. Voor fauna gaat het onder andere om soorten libellen, dagvlinders, sprinkhanen, zoogdieren, vissen, reptielen en amfibieën. Er zijn ook dit jaar bijzondere waarnemingen gedaan, zoals veel waarnemingen van de beschermde soort heikikker. Net als in eerdere jaren zullen we een uitgebreide rapportage opstellen, die via de website van de provincie te downloaden zal zijn.