Bureau Viridis onderzoekt watergangen in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden op juridisch zwaarder beschermde soorten als heikikker, grote modderkruiper en rietorchis.

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) conformeert zich aan de Gedragscode voor waterschappen en is daardoor verplicht om in kaart te brengen waar juridisch zwaarder beschermde planten en dieren binnen het beheergebied aanwezig zijn. In 2012 heeft Bureau Viridis hiervoor een voorspellend computermodel gemaakt, dat in 2013 is getest. Sinds 2014 inventariseert Bureau Viridis, middels een gestandaardiseerde methode, jaarlijks circa 20% van het beheersgebied van HDSR . Voor het onderzoek zijn vaste monsterpunten gekozen waardoor met gestandaard monitoring trends kunnen worden vastgesteld. De waarnemingen worden in het computermodel ingevoerd waardoor de voorspellende waarde steeds verder toeneemt.