Voor woningcorporaties onderzoekt Bureau Viridis jaarlijks een groot aantal woningen op vleermuizen en gebouw bewonende vogels. Deze gegevens zijn van belang voor het op de juiste manier uitvoeren van groot onderhoud en isolatie.

In onder andere Culemborg, Tiel, Nieuwegein en Geldermalsen vinden aan een groot aantal woningen van woningcorporaties groot onderhoud en energetische werkzaamheden plaats, waaronder (na)isolatie. Bureau Viridis heeft de woningen onderzocht op verblijfplaatsen van vleermuizen en op jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw. Op basis van dit onderzoek wordt aangegeven voor welke woningen mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn en wat de mitigerende maatregelen inhouden. Een voorbeeld van een mitigerende maatregel is het inmetselen van vleermuiskasten. In veel gevallen is maatwerk geleverd om de mitigatiemaatregelen zinvol uit te voeren.