Vanaf 1 januari zijn drie collega’s toegetreden tot een nieuw opgezet managementteam binnen Bureau Viridis. Deze stap in het versterken van de bedrijfsleiding geeft de ruimte aan Jort de Bosch Kemper om toe te treden tot de directie van collega bureau Natuurbalans-Limes Divergens BV.

Vorig jaar is de eerste stap gezet naar de vorming van een MT. Susan Zwerver, Marco Snijder en Tatiana Roodnat hebben samen met Jort de Bosch Kemper gewerkt aan een heldere taak- en rolverdeling binnen het MT. Het breder verdelen van de operationele taken binnen ons bureau is een stap verder in de professionalisering van ons bureau. We zetten hiermee in op meer aandacht voor medewerkers, betere grip op kwaliteit en het aanjagen van innovaties. Voor de nieuwe MT-leden geldt dat zij sinds jaar en dag een significante rol betekenen binnen de bedrijfsleiding. In het vervolg hiervan is het toetreden tot een managementteam een logische stap.

De bredere verdeling van verantwoordelijkheden heeft Jort de kans gegeven een stap te maken naar de directie van collega bureau Natuurbalans-Limes Divergens BV in Nijmegen. Een fusie van beide bureaus wordt niet beoogd. Wel zien beide bureaus kansen om door strategische samenwerkingen en kennisdeling, vooral op het gebied van natuurontwikkeling en –herstel, zichzelf en elkaar te versterken.