Bunzing, hermelijn en wezel zijn in Nederland bij wet beschermd. Met het in werking treden van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 zijn deze soorten in veel provincies op de vrijstellingslijst gezet, waardoor alleen de algemene zorgplicht van toepassing is. Op dit moment zijn deze drie kleine marterachtigen in de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant niet vrijgesteld van de verbodsbepalingen. 

 

Bureau Viridis doet voor een aantal projecten in Noord-Brabant soortgericht onderzoek naar de kleine marterachtigen. Dit doen we volgens de handreiking die door de Provincie Noord-Brabant is opgesteld. Hierbij zijn o.a. speciale marterboxen (Mostela’s) geplaatst voor wezel en hermelijn. Aangezien zij open ruimtes vermijden en daarom zelden op een cameraval worden vastgelegd (in tegenstelling tot de grotere bunzing), is voor deze soorten een cameraval gemonteerd in een marterbox die door middel van een nauwe tunnel te bereiken is. De dieren hoeven dan hun dekking niet te verlaten. Opvallend was deze waarneming van een bunzing die zich in de marterbox wist te wringen.