Het waarnemen van zwermende vleermuizen kan soms nog een flinke zoektocht zijn. Als vleermuizen op grote hoogte vliegen, zoals bij het dak van een flatgebouw, worden ze niet gauw opgemerkt. En zelfs met een batdetector kunnen de echolocatiegeluiden dan lastig te horen zijn vanaf de grond.

Een extra hulpmiddel dat Bureau Viridis nu gebruikt tijdens het vleermuisonderzoek zijn twee warmtebeeldcamera’s van Pulsar (Helion XP28). Kleine temperatuurverschillen tussen verschillende objecten worden met zo’n camera al zichtbaar, waardoor de warmere vleermuizen makkelijk te onderscheiden zijn van de koelere lucht en gebouwen of bossen.

Hier is een voorbeeld te zien van beelden die de camera's opleveren. Op de beelden zijn gewone dwergvleermuizen bij een kraamkolonie te zien.