Op 25 maart gaf Bureau Viridis een cursus aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Zij hadden eerder aangegeven graag meer kennis op te willen doen over het voorkomen van aan water gebonden beschermde soorten.

De inhoud van deze cursus betrof daarom de zogenaamde ‘natte beesten’: beschermde diersoorten van, in en langs het water. Tijdens het theoretische deel passeerden zeven soorten die voorkomen in het werkgebied van ODR de revue. Dit betrof met name amfibieën maar bijvoorbeeld ook de vaak onopgemerkte platte schijfhoren.

Er werd vooral aandacht besteed aan het habitat van deze soorten; zowel het ‘schoolvoorbeeld’ als de uitzonderingen. Vaak is de variatie aan watertypes waar de soort wél voorkomt groter dan waar de soort niet voorkomt. Naast habitat kwamen ook monitoringsmethoden en -perioden, verspreiding en mogelijke effecten van werkzaamheden aan bod. De opzet van de cursus was interactief en tijdens het bespreken van de soorten was er volop ruimte voor discussie.

Na het theoretische deel werden diverse locaties bezocht waar beschermde soorten voorkomen om zo ook in het veld een goed inzicht te krijgen van het habitat waar deze soorten voorkomen. Enkele, helaas niet vruchtbare, pogingen werden gedaan de besproken ‘natte beesten’ ook boven water te krijgen. Hieruit bleek wel des te meer dat gedegen onderzoek een noodzaak is voor het inventariseren van dergelijke soorten.

Wij hopen ODR met deze dag een beter inzicht te hebben gegeven in dit onderwerp, zodat zij dit kunnen meenemen in hun uitgebreide takenpakket.  

 

Foto: Ferdy Timmerman