Jaarlijks onderzoeken we ca. 10% van het buitengebied van de provincie Utrecht op flora en fauna. Net als 10 jaar geleden zijn we dit veldseizoen in een groot eeneengesloten gebied te vinden dat bestaat uit het Eemland en het gebied ten zuiden ervan tussen Soest en Amersfoort. Daarnaast behoren ook delen ten noorden van Utrecht (omgeving van Westbroek en Maartensdijk) en ten noordoosten van Utrecht (bij De Bilt en Zeist) tot het onderzoeksgebied. Voor flora en fauna onderzoeken we de verspreiding van een groot aantal 'karteersoorten', die door de provincie onder andere geselecteerd zijn om hun indicatieve waarde voor bepaalde mileuomstandigheden. Het belooft een interessant jaar te worden. Zo kwamen we bij de vorige monitoringsronde bij Westbroek en in het Eemland regelmatig sloten met soortenrijke watervegetaties tegen. Aan amfibieën zijn soorten als heikikker en poelikker te verwachten. In dit filmpje van de provincie Utrecht vertelt Sietze kort iets over het veldwerk fauna (toen in Vijfheerenlanden).