Voor iedereen die dagelijks gebruikt maakt van de auto is het een vertrouwd gezicht, de lange groene linten die langs al onze wegen liggen: wegbermen. Bijna 2% van het oppervlak van Nederland bestaat uit wegbermen. Dat lijkt niet veel, maar vergeleken met de totale oppervlakte open natuur en bos (12%) is het toch een behoorlijk aandeel. Het aanzienlijke oppervlakte aan wegbermen heeft ook potentie voor de Nederlandse natuur. Het kan namelijk heel goed ingezet kan worden als natuurlijke verbindingszones tussen natuurgebieden.

Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van alle inheemse plantensoorten te vinden zijn in de berm, maar dat de meeste bermen gekarakteriseerd worden door algemene soorten die weinig eisen aan de groeiplaats stellen en goed tegen een stootje kunnen. Om verruiging van de bermen tegen te gaan en de groei van de inheemse plantensoorten te bevorderen is het toepassen van ecologisch verantwoord maaibeheer noodzakelijk. Hiervoor is inzicht nodig in diverse aspecten. Zo is het beheer onder andere afhankelijk van de huidige situatie, bodemsamenstelling en de doelstelling. Uiteraard spelen ook kosten en praktische uitvoerbaarheid een grote rol.

Bureau Viridis heeft in het verleden bij diverse projecten geadviseerd over het toe te passen ecologisch bermbeheer om de gewenste doelstelling te behalen. Naast aanpassingen van maaifrequentie, maaimethode en maaiperiode is er geëxperimenteerd met het toepassen van een aangepaste vorm van sinusbeheer in de wegberm. Om de kennis over maaibeheer te verdiepen en te verbreden heeft een van onze medewerkers recentelijk de cursus ‘Natuurgericht maaibeheer’ van Naturio gevolgd. Deze cursus focust zich niet alleen op het toepassen van maaibeheer in wegbermen, maar ook in parken of grotere graslanden. De kennis van deze cursus passen we graag toe bij onze projecten.

Wilt u dat wij met u meedenken over het vergroten van de biodiversiteit in uw wegbermen, park of graslanden door middel van ecologisch maaibeheer, of wilt u uw beheer laten monitoren op het gebied van flora en fauna? Neem dan vrijblijvend contact op met Bureau Viridis!