Bureau Viridis doet mee met twee grote meerjarige educatieprojecten voor agrariërs. We ondersteunen agrarische collectieven op ecologisch gebied en geven advies bij maatregelen om natuurwaarden te verhogen. Deze week is de basiscursus voor agrariërs begonnen!

Natuurwaarden verhogen 
De natuur in Nederland staat onder druk en hier komt steeds meer aandacht voor. Om de natuurwaarden in agrarisch gebied te verhogen is het belangrijk om maatregelen te nemen vanuit goede ecologische kennis. Daarom doet Bureau Viridis mee met twee grote meerjarige educatieprojecten voor agrariërs: “Natuurinclusief boeren rond de Veluwe” en “Natuurinclusief boeren in Utrecht Oost”.

Ondersteunen agrarische collectieven
De projecten zijn opgezet door Collectief Veluwe en Collectief Utrecht Oost. De collectieven zijn ontstaan uit een fusie van agrarische natuurverenigingen. Ze zetten zich in voor agrarisch natuurbeheer door contracten af te sluiten met terreineigenaren. Viridis ondersteunt de collectieven al een aantal jaar op ecologisch gebied. Het project op de Veluwe is vorig jaar gestart. Hiervoor hebben we presentaties gegeven in combinatie met veldbezoeken waarbij steeds een bepaald thema centraal stond, zoals poelen of het beheer van botanisch hooiland.

Basiscursus natuurinclusieve landbouw
Op dit moment is een basiscursus over natuurinclusieve landbouw bezig. Deze week was de eerste bijeenkomst waarbij we agrariërs informeerden over manieren om de biodiversiteit op het bedrijf te verhogen, zoals een aangepast maairegime en gefaseerd slootschonen. Ook de biodiversiteit in de bodem kwam aan bod. In een tweede bijeenkomst zal K&G-advies (een van de partners in het project) verder op de bodem ingaan. Voor het project in provincie Utrecht starten de activiteiten binnenkort.