Het vergroenen van onze fysieke leefomgeving staat momenteel bij veel gemeentes hoog op de agenda. De redenen hiervoor zijn veelzijdig. Zo is een groene leefomgeving goed voor de gezondheid en het welzijn van inwoners en biedt het veel kansen voor de uitdagingen die er liggen in het kader van klimaatadaptatie, waterretentie en het verhogen van de biodiversiteit. Een vergroeningsproject kan daarbij op grote, maar ook op kleine schaal plaatsvinden; er kan gewerkt worden aan een uitgebreide groenblauwe verbinding binnen en buiten stad of dorp, maar ook het aanpakken van een klein terrein kan soms al een groot effect teweegbrengen. De vergroening van kleine oppervlaktes kan een sterk positief effect hebben op de biodiversiteit en de levenskwaliteit van de inwoners. Natuurlijk zou het ideaal zijn als het groen altijd op de schaal van een stad of dorp wordt ontwikkeld, maar door het creëren van groene stapstenen verspreid door de stad werken we langzaam naar een mooie groene leefomgeving.

Ook de Gemeente Utrecht zet zich in voor het vergroenen van haar fysieke leefomgeving en heeft hiervoor aan Bureau Viridis gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de biodiversiteit te verhogen op een zestal buitenterreinen in de stad. Het uiteindelijke doel van het onderzoek was een set aan maatregelen die zorgen voor een groenere omgeving, zonder dat daarbij de functie van het terrein in het geding komt. Samen met de terreinbeheerders is op locatie besproken wat de wensen en mogelijkheden zijn en wat er al is uitgevoerd voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Zo zijn enkele terreinen al voorzien van waterpasserende bestrating op de parkeerplaatsen en worden delen van de terreinen al ecologisch beheerd. Vervolgens zijn de huidige natuurwaarden op het terrein en in de directe omgeving uitgebreid in kaart gebracht, zodat de voorgestelde maatregelen goed aansluiten bij de biodiversiteit in de omgeving.

Het resultaat is een rapport waarin per locatie een maatwerkadvies is uitgewerkt in de vorm van een ‘menukaart’. De gemeente kan een set aan maatregelen kiezen die samen, of alleen, zorgen voor een verhoging van de biodiversiteit op het terrein. De voorgestelde maatregelen variëren van het aanbrengen van faunavoorzieningen en vervangen van beplanting door inheemse soorten tot het omvormen van gazon naar kruidenrijk grasland en het aanleggen van een poel. De afbeelding is een impressie van het mogelijke eindresultaat voor één van de terreinen, geïllustreerd door Louise Prévot (ecoloog bij Bureau Viridis).

Bent u benieuwd wat Bureau Viridis voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken!