Per 1 mei is de jaarlijkse inventarisatie in provincie Utrecht van start gegaan. Al meer dan 10 jaar onderzoekt Bureau Viridis voor Provincie Utrecht steeds een ander deel van het buitengebied op flora en fauna. In 2018 gaat het om de wijde omgeving van Oudewater, Montfoort en IJsselstein (circa 9.000 hectare). De aanwezigheid van een selectie van soorten planten en dieren onderzoeken we daarbij “vlakdekkend”. Bij de diersoorten kijken we naar een groot aantal soorten uit de soortgroepen amfibieën, reptielen, vissen, zoogdieren, libellen, dagvlinders, sprinkhanen, krekels, bosmieren en kreeften.