Bureau Viridis wil zich onderscheiden door het leveren van hoog kwalitatief werk. Dat betekent ook dat de werkwijze van alle leden van het team gelijk moet zijn. Om dit te bereiken wisselen we normaal gesproken al continue ideeën uit over lopende projecten, werkwijze, probleemoplossingen etc..

Een Quickscan wordt meestal door één persoon uitgevoerd. Onlangs waren we echter met het hele ecologenteam op een te onderzoeken locatie. Deze quickscan stond dan ook in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaring. In dit geval ging het om een te slopen boerderij met schuren en een herinrichting van het land erom heen. We hebben eerst ieder apart een inspectieronde gedaan. Na afloop hebben we de bevindingen gedeeld en hebben we de waarnemingen en interpretaties besproken. Doordat we nu allemaal aanwezig waren op de locatie konden we heel concreet en bureaubreed van elkaar leren en de werkwijze nog meer op elkaar afstemmen. We hebben de gezamenlijke Quickscan als heel nuttig ervaren en een goed middel om onze hoge kwaliteitsstandaard te blijven waarborgen.