Bureau Viridis onderzoekt jaarlijks de watergangen in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

HDSR conformeert zich aan de Gedragscode voor waterschappen en is daardoor verplicht om in kaart te brengen waar beschermde planten en dieren binnen het beheergebied aanwezig zijn. In 2012 heeft Bureau Viridis hiervoor een voorspellend computermodel gemaakt, dat in 2013 is getest in het veld. Sinds 2014 inventariseert Bureau Viridis, middels een gestandaardiseerde methode, jaarlijks circa 20% van het beheergebied van HDSR. Voor dit onderzoek zijn vaste monsterpunten gekozen waar doormiddel van gestandaardiseerde monitoring trends kunnen worden vastgesteld. Dit jaar vindt deze monitoring plaats bij monsterpunten in het Kromme Rijn-gebied tussen Houten en Wijk bij Duurstede.

Onze veldwerkers bezoeken de vooraf bepaalde monsterpunten twee keer, namelijk één keer in het voorjaar tussen half april en half mei, en één keer in de periode juli tot en met augustus. Dit is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de aanwezige soorten, omdat de trefkans per soort afhangt van het seizoen. Daarnaast worden de waarnemingen ingevoerd in het computermodel, waardoor de voorspellende waarde steeds verder toeneemt. We kunnen zo steeds beter inschatten welke watergangen geschikt kunnen zijn voor bepaalde beschermde soorten zoals heikikker en grote modderkruiper.

De informatie van het veldseizoen en de resultaten van het computermodel worden meegenomen in de adviezen aan HDSR over het beheer van de watergangen, en de ecologische begeleiding hierbij.