Viridis en het Netwerk Groene Bureaus
Ecologisch Adviesbureau Viridis is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering via discussies over kwaliteit tussen bureaus onderling (steekproefsgewijs worden rapportages van de aangesloten bureaus beoordeeld) en tussen bureaus en opdrachtgevers. De directeur van Viridis, Jort de Bosch Kemper, is actief als voorzitter van de NGB. 

 

Definitielijst Netwerk Groene Bureaus
Het Netwerk Groene Bureaus heeft de ‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’ voor ecologische advisering gepubliceerd. Vijftien veel gebruikte termen voor ecologische adviesproducten zijn gedefinieerd om duidelijkheid te scheppen voor adviesbureaus, opdrachtgevers en gebruikers van adviesproducten. De lijst is opgesteld op basis van de ervaring van de negentig leden van het NGB. De definitielijst is hier gepubliceerd.

Begrippen zoals quickscan en natuurtoets zijn op meerdere manieren te interpreteren. Daardoor kan bij gebruikers van adviesrapporten onduidelijkheid ontstaan over de te verwachten inhoud. Ook voor opdrachtgevers kan bij het beoordelen en vergelijken van offertes onduidelijkheid ontstaan over het te verwachten product. Met de 'Definitielijst Netwerk Groene Bureaus' heeft het NGB een vaste terminologie voor de branche ontwikkeld.

De Definitielijst is niet uitputtend voor de vele mogelijke producten die adviesbureaus, zoals Viridis, kunnen opstellen. Een adviesbureau kan onderzoek aanbieden naar het voorkomen van beschermde soorten (‘Nader onderzoek beschermde soorten’) waaraan bijvoorbeeld de aanvraag voor een ontheffing is toegevoegd. Voor dergelijke combinaties zijn geen eigen definities gegeven. In dat wordt door de NGB aangeraden om ter wille van de duidelijkheid het product ‘Nader onderzoek beschermde soorten’ en de aanvulling apart te benoemen bij het offreren.