Tijdens de ledenvergadering van 14 februari jl. is onze directeur Jort de Bosch Kemper verkozen tot een van de drie nieuwe bestuursleden van het Netwerk Groene Bureaus.


Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. De leden van het Netwerk Groene Bureaus zijn vooral gespecialiseerd in ecologische advisering op het gebied van inrichting, beheer en beleid. Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving staan daarbij centraal, ook ten dienste van de generaties na ons. De inbreng baseert zich op de eigen vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en een onafhankelijke opstelling.