Onderzoek met inloopvallen levert veel vangsten van noordse woelmuis op in de omgeving van Tienhoven en Westbroek.

In de moerassen bij Tienhoven en Westbroek heeft Bureau Viridis muizenonderzoek uitgevoerd met inloopvallen. Het onderzoek was vooral gericht op de zeldzame noordse woelmuis. De in Nederland voorkomende ondersoort is endemisch. Noordse woelmuizen zijn dan ook goed beschermd, ook Europees. Bovendien voeren we het onderzoek uit in een deel van Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen, waar de noordse woelmuis is aangewezen als prioritaire habitatsoort. Het is daarom belangrijk om te weten waar de soort voorkomt. Doordat we de vallen iedere week verplaatsten konden we een goed dekkende inventarisatie doen in voor noordse woelmuis geschikte delen.

Op 9 verschillende locaties, verspreid door het gebied, hebben we in totaal 49 individuen van de noordse woelmuis gevangen. Dat is goed nieuws voor de noordse woelmuis aangezien vorig jaar een onderzoek is uitgevoerd met inloopvallen in het gebied waarbij geen noordse woelmuizen zijn aangetroffen. De onderzoekers hebben toen minder inloopvallen gebruikt. Oudere onderzoeken, uit 2001 en 2009, toonden wel de aanwezigheid van noordse woelmuis aan.

Naast noordse woelmuis hebben we acht andere muizensoorten gevangen: waterspitsmuis, bosspitsmuis, dwergspitsmuis, aardmuis, veldmuis, dwergmuis, rosse woelmuis en bosmuis.