Viridis heeft op verzoek van de gemeente Gouda een inventarisatie uitgevoerd naar flora en fauna in de hele gemeente. Het onderzoek is op een gestandaardiseerde manier uitgevoerd, waardoor het mogelijk is om over een aantal jaar te zien of er veranderingen zijn opgetreden, bijvoorbeeld door aanpassingen in het maaibeheer. Omdat het de eerste keer is geldt dit onderzoek als nulmeting.

Vooraf is over de gemeente een raster van circa 90 hokken van 500m bij 500m gelegd. Binnen elk hok zijn vervolgens twee vaste monsterpunten gekozen, waarbij een monsterpunt een GPS-locatie is met een straal van 25 meter er omheen. Bij elke veldronde zijn op al deze 180 vaste monsterpunten de te onderzoeken soorten flora en fauna genoteerd en is met foto’s de huidige situatie vastgelegd. Daarnaast heeft de onderzoeker ter plaatse per hok steeds tenminste drie andere monsterpunten gekozen, zoals een op dat moment door zon beschenen zoom. Voor flora is één ronde uitgevoerd en voor fauna drie. Bij het flora-onderzoek is een uitgebreide soortenlijst gehanteerd. Algemene soorten die op allerlei standplaatsen kunnen voorkomen en daardoor weinig zeggen over de omstandigheden staan hier niet op. Voor fauna zijn de soortgroepen dagvlinders, sprinkhanen, hommels, amfibieën, reptielen, vissen en libellen onderzocht om samen met de flora een beeld te krijgen van de biodiversiteit.

Naast het veldwerk door Viridis is bewoners gevraagd om ook waarnemingen van flora en fauna door te geven. Hiervoor is op de website Waarneming.nl een ‘Bioblitz’ voor Gouda aangemaakt. Dit bevat op dit moment al ruim 40 duizend waarnemingen van 950 waarnemers.  

Ook is het Hoogheemraadschap van Rijnland aangehaakt bij het onderzoek. Zij hebben op veel van de vaste monsterpunten in 2022 de waterkwaliteit bepaald en Viridis heeft op andere monsterpunten ook metingen aan waterkwaliteit verricht. Hierdoor ontstaat een completer beeld van de huidige omstandigheden in de gemeente.

Mede met de uitkomsten van het onderzoek wil de gemeente Gouda zich komende tijd verder inzetten om de biodiversiteit te versterken.