In 2016 is Bureau Viridis in opdracht van Ballast Nedam en de provincie Noord-Brabant gestart met de monitoring van de pilot sinusbermbeheer. 

Sinusbermbeheer is een vorm van ecologisch bermbeheer waarbij het maaien middels een golvende lijn door de wegberm plaatsvindt, het zogenaamde sinusmaaien. Door deze golvende lijn ontstaat een grotere diversiteit in de ontwikkelstadia van de aanwezige vegetatie en de mogelijkheid om tot bloei te komen van de vegetatie. Sinusmaaien biedt diverse mogelijkheden voor de aanwezige insecten en andere kleine dieren. Door de langere bloeiperioden is er gedurende langere tijd een groter voedselaanbod aanwezig en hebben de doelsoorten de kans om hun voortplantingscyclus te voltooien. Ook biedt overblijvende vegetatie volop schuil- of overwinteringsmogelijkheden.

Inmiddels zijn we alweer in jaar twee van deze pilot met sinusmaaien en zijn er diverse plannen om deze vorm van ecologisch bermbeheer ook op andere locaties toe te passen. Het is nog te vroeg om conclusies over een toename in biodiversiteit te trekken, maar de resultaten langs de N267 lijken veelbelovend!