Begin februari gaf Bureau Viridis een presentatie aan het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) over natuurwetgeving en biodiversiteitsversterking.

Projectregisseurs
Medewerkers van het COA die zich bezighouden met projectontwikkeling en inrichting woonden deze (online) presentatie bij. De meeste deelnemers hadden al ervaring met natuurwetgeving omdat zij bij hun projecten te maken hebben met beschermde soorten en gebieden.

Doel van de presentatie
Tijdens de voorstelronde werden door de projectontwikkelaars welbekende voorbeelden genoemd zoals vleermuizen of jaarrond beschermde vogels in gebouwen. Het doel van de presentatie is om handvatten te bieden om dergelijke ‘risico’s’ tijdig en goed in kaart te brengen, maar vooral ook om te tonen hoe kansen voor natuur kunnen worden benut en welke voordelen dit biedt voor mens en dier.

Theorie, praktijk en kansen
In de presentatie is ingegaan op de werking van natuurwetgeving waarna de praktische aspecten van de natuurwetgeving en projectontwikkeling zijn behandeld. Aan de hand van voorbeelden en een casus is vervolgens aandacht besteed aan kansen voor natuur in bebouwd en landelijk gebied.

Vroeg aan tafel
Eén van de belangrijkste boodschappen is dat het belangrijk is een ecologisch adviseur zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken. Door vroeg aan tafel te gaan is het mogelijk risico’s zoals mogelijke vertraging vroeg in beeld te hebben en te voorkomen, maar ook om kansen voor natuur zo goed mogelijk te benutten. Een mooi voorbeeld waarin dat tot een mooi resultaat leidt is het project Common Woods in Amersfoort (opdrachtgever: Habitoo).

Presentatie op maat
Heeft u ook interesse in een presentatie of basiscursus over natuurwetgeving, kansen voor biodiversiteit en/of natuurinclusief ontwikkelen? Wij helpen u graag! U kunt hiervoor contact opnemen met Vera Praet.