Wist u dat het uitvoeren van zogeheten Quickscans in de winter ook heel goed mogelijk is? Een Quickscan is een verkennend natuurwaardenonderzoek waarbij door een ervaren ecoloog een inschatting wordt gemaakt of voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten kunnen veroorzaken op wettelijk beschermde soorten.
 

Bladloze periode
De winter is een goede periode voor Quickscans omdat de meeste bladeren dan van de vegetatie zijn gevallen. Hierdoor kunnen onze veldecologen veel makkelijker door de vegetatie kijken en is het gemakkelijk in te schatten welke beschermde soorten er zouden kunnen zitten.

Horsten (nesten) van jaarrond beschermde vogels, eekhoornnesten en boomholtes zijn in de winter makkelijker te zien, terwijl het in de zomer soms erg moeilijk is om deze op te sporen.

Vervolgonderzoek nog dit jaar uitvoeren
Voor aankomende projecten is het extra voordelig om in deze periode al een Quickscan te laten uitvoeren. Mocht er vervolgonderzoek nodig zijn dan kan dit gelijk ingepland worden voor de eerstvolgende onderzoeksperiode, deze starten in de meeste gevallen in het voorjaar.

Vroeg aan tafel, gunstig voor projecten
Graag zijn wij zo vroeg mogelijk betrokken bij projecten, op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat alle nodige onderzoeken op tijd worden uitgevoerd en eventuele mitigatie en/of ontheffingsaanvragen in gang gezet kunnen worden.

Het beste is om in een vroeg stadium met de initiatiefnemer (en bijvoorbeeld de architect) aan tafel te zitten omdat we dan de beste en meest creatieve natuurinclusieve resultaten kunnen integreren in een project. Op die manier kunnen we zowel in landelijk als stedelijk gebied veel voor de natuur doen.

Naar buiten
Gedurende de winter besteden onze ecologen hun tijd hoofdzakelijk aan het rapporteren van uitgevoerde onderzoeken. De ecologen vinden het daarom ook gewoon leuk om in de winter naar buiten te mogen voor een Quickscan!