Ieder jaar inventariseren we een groot oppervlak (zo’n 10.000 hectare) voor provincie Utrecht op flora en fauna. Het veldwerk hiervan eindigt eind september. Om het veldseizoen af te sluiten was er op 15 oktober een slotbijeenkomst met de medewerkers van Viridis en de provincie Utrecht en andere belangstellenden. De eerste resultaten werden gepresenteerd en er was een korte veldexcursie. 

Onze presentatie vond plaats in de mooie raadzaal van het gemeentehuis in Doorn. Na de presentatie hebben we een wandeling gemaakt op een landgoed bij Amerongen. Hierbij troffen we zowaar twee bijzondere en beschermde soorten aan. Direct na aankomst leverde al de tweede schep met het schepnet een grote modderkruiper op, en in het sleedoornstruweel vonden we een eitje van de sleedoornpage.

Het was al met al een zeer geslaagde afsluiting van een mooi inventarisatiejaar. Het onderzoeksgebied was afwisselend (van heideterreinen op de Utrechtse Heuvelrug tot uiterwaarden langs de Nederrijn) en leverde waarnemingen op van een groot aantal soorten. Dit jaar onderzochten we ook SNL-gebieden (Subsidiestelsel Natuur en Landschap). Op de website van provincie Utrecht is meer informatie te vinden over de inventarisatie, en kunt u rapporten vinden van eerdere onderzoeksjaren.