Bureau Viridis is als één van twee partijen geselecteerd om voor de gemeente Zeist een soortenmanagementplan (smp) op te stellen. De gemeente Zeist en de woningbouwcorporaties Woongoed Zeist en de Katholieke Woningbouwvereniging Zeist hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een plan dat moet leiden tot versterking van vooral gebouwbewonende soorten vogels en vleermuizen.

Bureau Viridis ontwikkelde samen met EcoGroen een onderzoeksmethodiek die leidt tot een vlakdekkend beeld van de voornaamste concentraties van o.a. huismussen en gierzwaluwen en een duidelijk beeld geeft van het voorkomen van netwerken van vleermuisverblijven van o.a. de gewone dwergvleermuis. Bij het goed in kaartbrengen van de vogels en vleermuizen zoeken we ook aansluiting met actieve vrijwilligers die actief zijn met het inventariseren van de betreffende soorten.

EcoGroen en Bureau Viridis werken daarnaast een set generieke maatregelen en maatwerk-oplossingen uit die worden toegepast bij ingrepen aan gebouwen van de gemeente Zeist en de woningbouwcorporaties. Daarnaast wordt onderzocht en geadviseerd hoe ook de omgeving en inrichting kunnen worden aangepast om aantrekkelijk(er) te worden voor o.a. insecten, vleermuizen en vogels. Ook zullen er maatregelen worden ontwikkeld die toegepast kunnen worden door particuliere huiseigenaren bij verbouwingen die mogelijk invloed hebben op (beschermde) soorten.

Op basis van het onderzoek en de voorgestelde maatregelen wordt vervolgens een generieke ontheffing voor de Wet Natuurbescherming aangevraagd voor ingrepen aan gebouwen van de initiatiefnemers.

Viridis kijkt uit naar een mooie samenwerking met EcoGroen, Woongoed Zeist, de Katholieke Woningbouwvereniging Zeist, vrijwilligers en de gemeente Zeist.

Vragen of meer informatie over dit project worden graag beantwoord/verstrekt door Wiegert Steen (wsteen@bureau-viridis.nl).