We zijn weer gestart met de jaarlijkse grote inventarisatie voor provincie Utrecht. Dit jaar onderzoeken we de buitengebieden in de gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Rhenen. Van mei tot en met september onderzoeken we hierbij zo’n 10.000 hectare. We kijken naar een groot aantal ‘karteersoorten’. Dit zijn o.a. beschermde dier- en plantensoorten, soorten van de Rode Lijst en indicatieve soorten. Een team van  negen medewerkers van Viridis voeren dit veldwerk voor de provincie uit. Zij gaan ieder gemiddeld één tot drie dagen per week het veld in, wat een enorme hoeveelheid waardevolle data oplevert.

Doordat dit onderzoek al lang wordt uitgevoerd is er veel bekend over de ontwikkeling van de biodiversiteit in het buitengebied van de provincie. Zulke datasets over langere tijdsperioden zijn van groot belang bij het vaststellen van hoe het ervoor staat met de biodiversiteit. Zo liet een beroemde studie uit Duitsland over een periode van 27 jaar een sterke afname van vliegende insecten zien. En heeft u ook gelezen over de verontrustende wake-upcall van Ipbes, over de directe gevaren van biodiversiteitsverlies op mensen? Er is de laatste tijd gelukkig steeds vaker aandacht voor problemen die wij als mensen voor de natuur veroorzaken, maar er is nog nooit eerder zo’n grootschalig onderzoeksrapport uitgebracht. De resultaten van het rapport zijn zeer verontrustend: we brengen niet alleen soorten en ecosystemen in gevaar, maar ook menselijk leven. Niet voor iedereen is intrinsieke waarde van natuur genoeg reden voor bescherming, maar hopelijk roept deze boodschap bij iedereen op tot verandering.  

Over het veldwerk voor provincie Utrecht zullen we (net als in andere jaren) aan het eind van het veldseizoen een rapport opstellen, waarin we ook vergelijkingen met eerdere jaren maken. De monitoring van provincie Utrecht gaat ver terug, tot 1975. Bureau Viridis is hier bijna 15 jaar bij betrokken en zal dit de komende jaren blijven doen. Elk jaar inventariseren we een gebied van ongeveer 10% van het landelijk gebied in de provincie, zodat in 10 jaar tijd de hele provincie is onderzocht. Nieuw is dat we dit jaar ook SNL-gebieden (waarvoor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap geldt) in de omgeving onderzoeken. De rapporten van de afgelopen jaren zijn hier te downloaden.