Woningbouwcorporatie Mitros heeft renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de flat langs de Vulcanusdreef in Utrecht. Bureau Viridis verzorgde hierbij de ecologische begeleiding. Tijdens het vleermuisonderzoek in 2017 hebben we verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen aangetroffen in de dilatatievoegen aan de binnenzijde van de flat. Deze verblijfplaatsen werden zowel in de zomer als in de winter gebruikt en daarmee bleek het complex aan de Vulcanusdreef van regionaal belang voor de gewone dwergvleermuis.

 

Door de werkzaamheden zouden de dilatatievoegen worden dichtgezet. In overleg met de opdrachtgever is besloten om de bovenste 15 cm van de buitenzijde van de dilatatievoegen open te houden. Op deze manier waren de voegen nog steeds toegankelijk voor de vleermuizen. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en bij een laatste telling zijn evenveel overwinterende gewone dwergvleermuizen geteld als tijdens de telling in 2017. We kunnen dus spreken van een succesvolle mitigatie!