Onze veldecologen lopen een verhoogd risico op ziektes die door dieren worden overgebracht. Bekende voorbeelden zijn de ziekte van Lyme die wordt overgebracht door teken en rabiës dat onder andere door vleermuizen kan worden overgebracht. We besteden dan ook veel aandacht aan preventie, zoals het gebruik van beschermende kleding en het uitvoeren van tekencontroles direct na een veldonderzoek.

Voor een aantal ziektes zijn er vaccins beschikbaar. Dit geldt helaas nog niet voor Lyme, maar wel onder andere voor de uit het oosten opkomende teken-encefalites en voor rabiës. Van alle veldecologen zijn we nagegaan voor welke ziektes zij al zijn ingeënt.

We hebben contact opgenomen met het Vaccinatiecentrum.  Daarna is een medewerker van het Vaccinatiecentrum bij Bureau Viridis op kantoor gekomen om informatie te verstrekken en zijn de veldecologen, indien nodig, alsnog ingeënt.