Nu de bomen en struiken steeds meer groen kleuren, vogels volop met nestbouw bezig zijn en kikkers en padden naar voortplantingswater zijn getrokken is het duidelijk….. Het nieuwe veldseizoen is van start gegaan!

Onze medewerkers zijn vanaf nu dan ook veel buiten te vinden. De komende weken zijn we vooral druk met onderzoek naar broedende  huismussen in woningen van woningbouworganisaties. De voorbereidingen voor het overige veldwerk, zoals de grootschalige inventarisatie van flora en fauna voor provincie Utrecht, zijn in volle gang.