Tijdens een onderzoeksronde in een woonwijk nam vleermuisonderzoeker Rick Buesink dit filmpje met slow-motion op van een gewone dwergvleermuis. Het dier laat zwermgedrag zien waarbij de vleermuis steeds dicht bij de verblijfplaats 'aantikt' en vervolgens weer wegvliegt. Dit zwermgedrag vertonen vleermuizen wanneer zij 's ochtends weer naar hun verblijfplaats terugkeren.
 
In dit geval was de verblijfplaats van de vleermuis al bezet door een ander individu. Het dier heeft meermalen geprobeerd toch binnen te komen, maar heeft na twee uur zwermen toch een andere verblijfplaats gevonden voor het licht werd. Dit toont aan hoe belangrijk het is om verblijfplaatsen van vleermuizen te beschermen en waar mogelijk verblijfplaatsen beschikbaar te stellen.