De komende drie jaar onderzoeken we voor Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) watergangen in haar beheergebied. HDSR conformeert zich aan de Gedragscode voor waterschappen en is daardoor verplicht om in kaart te brengen waar beschermde planten en dieren binnen het beheergebied aanwezig zijn.

In 2012 heeft Bureau Viridis hiervoor een voorspellend computermodel ontwikkeld. In 2013 is het model getest en sinds 2014 inventariseert Bureau Viridis, middels een gestandaardiseerde methode, jaarlijks circa 20% van het beheersgebied van HDSR. Voor het onderzoek zijn vaste monsterpunten gekozen waardoor met gestandaard monitoring trends kunnen worden vastgesteld. De waarnemingen worden in het computermodel ingevoerd waardoor de voorspellende waarde steeds verder toeneemt. Komend jaar wordt het gebied rond Leidsche Rijn onderzocht.