Medewerkers van Viridis hebben onlangs bruggen en een duiker geschikt gemaakt voor vleermuizen door twee verschillende methoden toe te passen. Diepe voegen zijn op een experimentele manier geschikt gemaakt en er zijn meerdere vleermuisstenen opgehangen. Monitoring zal uitwijzen of het een succes is.

Voegen opruwen
Bureau Viridis heeft onlangs bruggen geschikt gemaakt voor vleermuizen door de voegen op te ruwen. De voegen zijn de ruimtes tussen de betonnen liggers van de brug. Ze zijn bijna twee meter diep en variëren van 20 tot 70 mm breedte. Het beton was ontzettend glad en daarom niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Door dit op te ruwen is geprobeerd het geschikt te maken als verblijfplaats voor vleermuizen. De vleermuizen krijgen nu de kans om ver in de voeg weg te kuipen. Het opruwen is gebeurd door grijze betonverf gemengd met grof zand in de voegen aan te brengen met een verfroller. Aangezien de voegen zijn bijna twee meter diep zijn werd de verfroller verlengd met een lange stok. Het is een simpele maar experimentele manier en de locaties zullen daarom de komende jaren worden gemonitord.

 
Foto's: De voegen onder een brug zijn op experimentele wijze geschikt gemaakt voor vleermuizen.

Vleermuisstenen plaatsen
Daarnaast zijn verschillende vleermuisstenen (van het type VK ST 02) geplaatst in een doorvaarbare duiker van ruim 70 meter lang (zie artikelfoto). Dit type vleermuissteen biedt verschillende wegkruipmogelijkheden en is geschikt voor o.a. bunkers, ijskelders, bruggen en viaducten. De stenen zijn zo hoog mogelijk geplaatst in het midden van de duiker waar een constantere en koelere temperatuur is. Het idee is dat de geplaatste stenen vooral zullen worden gebruikt winterverblijfplaats door de gewone dwergvleermuis en mogelijk ook door gewone grootoorvleermuis of watervleermuis.

Monitoring
De komende jaren worden de verblijfplaatsen gecontroleerd op de aanwezigheid van vleermuizen. Dit soort monitoring is waardevol omdat het inzicht geeft over de effectiviteit van het aanbrengen van dergelijke alternatieve en experimentele verblijfplaatsen. Zodra de eerste resultaten van de monitoring bekend zijn zullen we deze natuurlijk via onze website delen zodat de experimentele manier mogelijk ook op andere locaties ingezet kan worden.