Bij de vlakdekkende inventarisatie van flora en fauna in provincie Utrecht (van Amersfoort tot Veenendaal) zijn in juni al opvallend veel dagvlinders van de zomergeneratie gezien. Zo vliegen er al veel gehakkelde aurelia’s. Normaal gesproken komt de zomergeneratie pas in de loop van juli goed op gang. Zwartsprietdikkopjes zijn al vrij veel aanwezig en ook de zomervorm van het landkaartje (foto) is al waargenomen. De zomervorm wijkt sterk af van de voorjaarsvorm, die oranje is.