Jaarlijks onderzoeken we voor provincie Utrecht ongeveer een tiende van het landelijk gebied vlakdekkend op flora en fauna (o.a. amfibieën, libellen en dagvlinders). Dit jaar gaat het grofweg om het gebied van Amersfoort tot Veenendaal. Voor fauna is de voorjaarsronde afgesloten en nu zijn we bezig met de zomerronde. Onder de soorten die nu verschijnen zijn veel sprinkhanen, waaronder moerassprinkhaan, en ook al enkele exemplaren van de fraaie bandheidelibel (foto). Deze soort breidt zich uit in Nederland en er zijn inmiddels langs de Barneveldse Beek meerdere populaties bekend. Behalve langs de Barneveldse Beek zijn we de soort ook al in landbouwgebied ten noordoosten van Woudenberg tegen gekomen.