Missie

Bureau Viridis draagt bij aan een duurzame groene omgeving. We doen dit onder andere door onderzoek te doen naar natuurwaarden, advies te geven over kansen voor natuur in projecten en onze opdrachtgevers te begeleiden bij vraagstukken rondom natuurwetgeving.

Ons team bestaat uit betrokken, gepassioneerde en deskundige ecologen en adviseurs. We zetten ons in om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen en biodiversiteit te versterken.

Kernwaarden

Integriteit
Viridis voert onafhankelijk en goed onderzoek uit, onze resultaten zijn betrouwbaar en vormen daarmee een goede basis voor advies.

Kwaliteit
Ons deskundige team beschikt over brede en specialistische kennis over ecologie, ecologisch onderzoek en natuurwetgeving. Onze adviezen zijn inhoudelijk sterk onderbouwd, helder en praktisch toepasbaar.

Positiviteit
We zetten ons op een positieve en creatieve manier in om projecten tot het beste resultaat te brengen waarbij we inspireren tot het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de natuur.

Visie

Een ruimtelijke omgeving met een optimale biodiversiteit waarin natuur een fundamenteel en waardevol principe is bij ontwerp- en beleidskeuzes.

Strategie

Tijdig aan tafel
We streven ernaar om zo vroeg mogelijk betrokken te raken bij projecten.
Hoe eerder we betrokken zijn bij projecten des te beter kunnen kansen voor natuur zo optimaal mogelijk worden benut en kunnen eventuele risico’s voor projecten tijdig worden beheerst.

Inspireren
We dragen uit dat natuur mooi en waardevol is.
Natuur draagt bij aan kwaliteit van leven van mens en dier. Nu en in de toekomst.

Kennis delen
We delen onze kennis en ervaringen. 
Het delen van kennis en ervaring draagt bij aan beter onderzoek, vergroot de kennis over natuurwaarden en inspireert voor het versterken van biodiversiteit.

Ontwikkelen, leren en innoveren
We zoeken altijd naar verbetering van onderzoeksmethoden, verbetering van onze oplossingen en versterking van onze kennis.
Door te blijven ontwikkelen, leren en innoveren verbeteren de resultaten van onderzoek, worden oplossingen effectiever en dit draagt bij aan versterking van natuurwaarden.