Ewoud is een allround ecoloog met grote kennis van de Nederlandse flora en fauna. Hij is specialist op het gebied van vleermuizen, sprinkhanen en vooral libellenlarven, waarover hij als mede-auteur twee standaardwerken schreef.