Natasja is een vleermuisecoloog die heeft gestudeerd en gewerkt in Engeland. Ze is gespecialiseerd in genetica en heeft veel ervaring met onderzoek naar vleermuizen en kamsalamanders, als ecoloog, onderzoeker en bij een vleermuisopvang. Bij Viridis begeleidt ze het vleermuisonderzoek.