Olivier is specialist op het gebied van flora en vogels, en heeft een zeer goede kennis van de soortgroepen zoogdieren, amfibieën en reptielen. Hij is druk bezig zijn kennis over insecten uit te breiden. Naast het veldwerk is hij een ervaren natuurfotograaf, onder andere op het gebied van camera trapping.