Jort de Bosch Kemper

Jort is sinds februari 2017 de algemeen directeur van Viridis. Jort bepaalt samen met Theo de Jong de koers van Bureau Viridis. Het afgelopen jaar heeft Jort zich, naast het intern aansturen van het bedrijf, vooral bezig gehouden met adviesvragen rondom de Wet Natuurbescherming en Natuurinclusief ontwerpen & bouwen. Daarnaast is Jort actief als voorzitter van het Netwerk Groene Bureaus.

Jort de Bosch Kemper

Algemeen directeur

Theo de Jong

Theo is ruim 40 jaar werkzaam als ecoloog en heeft in 2000 Bureau Viridis opgericht. Hij heeft een zeer uitgebreide kennis van de flora en fauna in Nederland. Theo is als externe expert betrokken geweest bij het opstellen van soortenstandaards voor vissen en reptielen.

Theo de Jong

Directeur ecologie

Susan Zwerver

Susan versterkt ons team vanaf de zomer van 2016. Ze heeft een goede kennis van de Wet Natuurbescherming en deskundig op het gebied van het aanvragen van ontheffingen. Daarnaast verzorgt zij de bureauplanning en onderhoudt contacten met opdrachtgevers.

Susan Zwerver

Adviseur Ecologie / Projectleider

Suzanne van Willigen

Suzanne is ons team komen versterken vanaf mei 2017. Suzanne heeft ruim 10 jaar ervaring opgedaan met ecologie en wetgeving binnen een grote bouwonderneming. Haar advies is gericht op haalbaarheid en praktische toepasbaarheid.

Suzanne van Willigen

Adviseur Ecologie / Projectleider

Wiegert Steen

Wiegert heeft in zijn studietijd bij Bureau Viridis stage gelopen en is sinds 2014 bij ons in dienst. Vogels en vleermuizen hebben zijn bijzondere belangstelling. Wiegert is specialist op het gebied van GIS en een uitstekend en creatief fotograaf. De meeste foto's op de website zijn door hem gemaakt.

Wiegert Steen

Ecoloog

Sietze van Dijk

Sietze werkt sinds 2008 bij Bureau Viridis. Hij is een allround ecoloog met een uitgebreide veldkennis van onder andere vogels, libellen, amfibieën en vissen.

Sietze van Dijk

Ecoloog

Ewoud van der Ploeg

Ewoud is een allround ecoloog met grote kennis van de Nederlandse flora en fauna. Hij is specialist op het gebied van vleermuizen, sprinkhanen en vooral libellenlarven, waarover hij als mede-auteur twee standaardwerken schreef.

Ewoud van der Ploeg

Ecoloog

Olivier Horiot

Olivier is specialist op het gebied van flora en vogels, en heeft een zeer goede kennis van de soortgroepen zoogdieren, amfibieën en reptielen. Hij is druk bezig zijn kennis over insecten uit te breiden. Naast het veldwerk is hij een ervaren natuurfotograaf, onder andere op het gebied van camera trapping.

Olivier Horiot

Ecoloog

Marco Snijder

Marco is een all-round (veld)ecoloog met bijzonder veel kennis op het gebied van vleermuizen.

Marco Snijder

Ecoloog

David Broek

David is een jonge ecoloog die vanaf 2018 ons team is komen versterken. Hij heeft een passie voor reptielen en amfibieën en heeft een brede soortenkennis.

David Broek

Ecoloog

Ferdy Timmerman

Ferdy heeft een passie voor slangen en kameleons en maakt er schitterende foto's van. Hij heeft een goede kennis van diverse soortgroepen en voert o.a. veldwerk voor vogels en vleermuizen uit.

Ferdy Timmerman

Ecoloog

Jan Maassen

Jan werkt al jaren tijdens het veldseizoen bij Bureau Viridis. Hij is een zeer ervaren allround veldecoloog met bijzonder veel kennis op het gebied van planten en vleermuizen.

Jan Maassen

Ecoloog

Femke Sietzema

Femke is specialist op het gebied van Flora. Femke heeft jaren in het veldseizoen voor Viridis gewerkt, en is sinds 2019 weer terug.

Femke Sietzema

Ecoloog

Martijn Meerleveld

Martijn werkt sinds 2018 in het veldseizoen voor Viridis. Hij voert veel vleermuis-, huismus- en gierzwaluwonderzoek uit.

Martijn Meerleveld

Ecoloog

Tatiana Roodnat

Tatiana heeft een breed scala aan werkzaamheden rond de administratie en financiën. Tatiana is de spil van het bedrijf.

Tatiana Roodnat

Administratief Medewerker

Natasja Groenink

Natasja is een vleermuisecoloog die heeft gestudeerd en gewerkt in Engeland. Ze is gespecialiseerd in genetica en heeft veel ervaring met onderzoek naar vleermuizen en kamsalamanders, als ecoloog, onderzoeker en bij een vleermuisopvang. Bij Viridis begeleidt ze het vleermuisonderzoek.

Natasja Groenink

Ecoloog

Vera Praet

Vera is in maart 2019 bij Viridis komen werken. Vera is een jonge ecoloog met een brede interesse in dieren en natuur. Naast flora- en faunaonderzoek met veel vleermuiswerk zal Vera zich bezighouden met communicatietaken zoals nieuwsberichten op de website.

Vera Praet

Ecoloog

Pascalle Dekker

Pascalle werkt sinds mei 2019 bij Viridis. Ze heeft een achtergrond in gedragsecologie en zal zich verder ontwikkelen in de Nederlandse ecologie door middel van veel vleermuiswerk en andere onderzoeken.

Pascalle Dekker

Ecoloog