Na 20 jaar heeft Theo de Jong afscheid genomen van Bureau Viridis. Theo heeft Bureau Viridis opgericht en de afgelopen 20 jaar gemaakt tot wat het nu is: een bloeiend ecologisch adviesbureau met gepassioneerde medewerkers. Jort de Bosch Kemper is vanaf 2018 de nieuwe eigenaar. Woensdag 9 oktober stonden we stil bij Theo's afscheid en vierden we tegelijkertijd het 20 jarig bestaan van Viridis. Meer over de geschiedenis van Viridis leest u hier.

Op 9 oktober 2019 kwamen collega’s, oud-collega’s, partners en familie van Theo en Jort samen in de Gelderlandfabriek van Culemborg. Na een goed vullende heerlijke inlooplunch waren er drie lezingen, verzorgd door Rob Lenders (Radboud Universiteit), Ron Beenen (provincie Utrecht) en Theo de Jong zelf.

Rob gaf en lezing genaamd De ringslang en de basilisk: van beschermde huisgod tot de Antichrist. Het was een interessant en mooi geïllustreerd verhaal over hoe mens en ringslang zich door de geschiedenis heen tot elkaar hebben verhouden in verschillende culturen. In veel Europese culturen werd de ringslang vroeger aanbeden, maar sinds de opkomst van het Christendom kwam hier langzaam verandering in.

Ook Ron gaf een interessante lezing over het verschijnen en verdwijnen van soorten in de tijd. De lezing was getiteld “Zeitinseln, een idee van Hermann Remmert; Overpeinzingen over veranderingen in de fauna”. Biodiversiteit wisselt door de tijd heen door tal van biotische en abiotische factoren, wat hij illustreerde aan de hand van vele voorbeelden van met name kevers.

Theo sloot af met een prachtige lezing over zijn 10-jarige studie aan zandhagedissen op de Vlasakkers, genaamd “Een decennium is niet lang genoeg voor de zandhagedis”. In het heidegebied de Vlasakkers zijn in 2009 in het kader van evenementen delen van de heide geplagd waardoor het een voor zandhagedissen een ongeschikt leefgebied is geworden. Vóór het plaggen zijn de aanwezige zandhagedissen weggevangen en elders uitgezet. Theo heeft zowel het succes van het uitzetten als het herstel van de heide op de geplagde delen gemonitord. Hoewel heide zich op het oog in 6 jaar herstelt tot een fraai bloeiende heide, duurt het veel langer voordat het weer een geschikt leefgebied voor de zandhagedis is geworden. Anno 2019, 10 jaar na het plaggen, is de heide nog steeds geen volwaardig leefgebied voor de zandhagedis. Debet hieraan zijn waarschijnlijk het gebrek aan een voldoende dikke strooisel en moslaag waardoor goede schuil- en overwinteringsplaatsen ontbreken.

Na de lezingen werd er, onder het genot van een hapje en een drankje, nog lang nagepraat. Met een klein gezelschap van familie en collega’s werd daarna nog gedineerd. Zowel familie als collega’s gaven nog een kleine toespraak bij het overhandigen van hun cadeaus.

Theo en Jort willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid, de mooie woorden en de vele cadeaus