Vacatures

Vacature Vleermuisonderzoeker

Vanaf 8 uur per week

English below

 

Deze baan biedt een fantastische kans om veldwerkervaring op te doen als ecoloog. Je ontwikkelt onmisbare skills als toekomstige ecoloog en (vleermuis-)onderzoeker.

 

Functieomschrijving

Vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd van half mei tot eind september conform voorgeschreven onderzoeksmethoden (vleermuisprotocol 2021). De onderzoeken vinden plaats rond zonsondergang of zonsopgang en duren ca. 2-3 uur (exclusief reistijd). Soms worden onderzoeken gecombineerd met onderzoek naar gierzwaluwen (Apus apus), deze starten 1,5 uur vóór zonsondergang. De vleermuisonderzoeken worden altijd uitgevoerd door twee onderzoekers, je werkt ’s nachts dus niet alleen.

De aanstelling is in principe voor 16 uur per week voor bepaalde tijd: mei t/m eind juli. Je contract-basisuren liggen tussen de 8-16 uren per week, maar je inzet kan in overleg uitgebreid worden met extra onderzoek per week of verlengd tot en met september.

Je zult onderzoek doen voor verschillende projecten. Bureau Viridis doet met name onderzoek in midden Nederland (Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland). Voordat je zelfstandig het veld in gaat krijg je een uitgebreide cursus (gratis).
 

Eisen

 • Belangrijk is dat je affiniteit hebt met fauna en soortherkenning en bij voorkeur ervaring met inventariseren van flora en fauna.
 • We zoeken nauwkeurige medewerkers die altijd op tijd op locatie zijn en zorgvuldig met het invoeren van de resultaten.
 • De bereidheid om s ’nachts te werken is gezien de tijdstippen een vereiste.
 • De bereidheid om ten minste 1 keer per week een volle nacht (zonsondergang t/m zonsopkomst) te werken
 • Flexibel inzetbaar;
 • Beschikbaar 8-16 uur p/week in de periode mei t/m september 2024.
 • Een andere belangrijke voorwaarde is dat je beschikt over een rijbewijs. Een eigen auto is niet nodig, wel handig.
 • Een goed begrip van de Engelse taal is ook vereist.

Interesse?

Voor meer informatie of het tonen van jouw interesse in deze functie kun je contact opnemen met Louise Prévot op telefoonnummer 06-13489857 of via e-mail op lprevot@bureau-viridis.nlAanmelden voor deze functie kan tot uiterlijk 15 maart 2024.

 

Klik hier voor de vacature in PDF.

 

 

Vacancy: Seasonal bat field surveyor

Starting from 8 hours a week

We are looking for enthusiastic field surveyors to join our Bat Team! This job gives you a great opportunity to gain experience in ecology and you will gain invaluable skills for future ecology-related roles and bat research.

Job description

Bat research takes place from May to the end of September, in accordance with the research protocols (vleermuisprotocol 2021). Surveys are carried out around dusk or dawn for approximately 3 hours (excluding travel time) by two surveyors, so you never work alone. Sometimes surveys are combined with swift surveys  (Apus apus) too and these start 1,5 hours before dusk.

Your basic contract hours are set between 8-16 hours per week for a set period of time: May to the end of July. Your commitment can however be expanded in consultation with additional research per week or extended until September.

You will do research for various projects, mostly in urban area. Bureau Viridis mainly works in the center of the country (provinces Utrecht, Gelderland, and Zuid-Holland). We run a hands-on workshop before the start of the season for those that need some training or just to refresh your skills and get you up to speed with our equipment (free of charge).

Requirements

 • It is important to have passion for wildlife and an interest in species determination, and preferably some experience with surveys of bats or other animals.
 • We are looking for precise people who are always on time and accurate with registration of research data.
 • Given the research times, you have to be willing to work at night.
 • You are available to work at least one full night per week (sunset until sunrise).
 • You are flexible and have strong communication skills.
 • You are available 8-16 hours between the period of ay until September 2024.
 • Another crucial requirement is that you have a driving license (B). Having your own car is not a necessity.
 • A good understanding of the English language is also strongly desired.

Interested?

If you like to have more information or want to apply for the position, please do not hesitate to contact Louise Prévot at 06-13489857 or via email lprevot@bureau-viridis.nl. The application process closes on March 15th 2024.

 

Look here for a PDF-version.

 

Andere projecten

Quickscan wijk Couwenhoven te Zeist
Quickscan wijk Couwenhoven te Zeist

In de wijk Couwenhoven te Zeist zal de gemeente de groenvoorzieningen en bestrating herinrichten. Omdat deze herinrichting mogelijk negatieve effecten heeft op ter plaatse voorkomende beschermde soorten heeft Bureau Viridis een Quickscan Wet natuurbescherming ...

Lees meer

Afvissen vijver Van Boetzelaerpark, De Bilt
Afvissen vijver Van Boetzelaerpark, De Bilt

Gemeente De Bilt wil de waterkwaliteit in de vijver van het Van Boetzelaerpark verbeteren. De gemeente heeft Bureau Viridis gevraagd hier advies over te geven en bodemwoelende vissen weg te vangen.

Lees meer

Onderzoek watergangen HDSR
Onderzoek watergangen HDSR

Bureau Viridis onderzoekt jaarlijks de watergangen in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions