Elk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau kent een drukke periode in het ‘veldseizoen’, grofweg de periode van april tot en met september. De meeste soorten zijn binnen deze periode namelijk het beste waar te nemen. Toch is er buiten het veldseizoen ook genoeg te doen. Zoals u hier heeft kunnen lezen voeren wij ook in de winter Quickscans uit. Lees hieronder wat we nog meer uitvoeren in de winter.

Rapportages
Tijdens het veldseizoen wordt een enorme hoeveelheid data verzameld. Al deze data wordt zo snel mogelijk geanalyseerd, in kaarten weergegeven en in begrijpelijke rapportages genoteerd om te versturen naar de opdrachtgevers van de vele projecten. De meeste rapportages behandelen de resultaten en adviezen over de vervolgstappen. Om deze rapportages zo snel mogelijk te versturen zitten onze ecologen en projectleiders in het najaar veel op kantoor.

Ontheffingen
Uit de gegevens en de rapportages blijkt dat bij sommige projecten beschermde soorten nadelige effecten kunnen ondervinden door de werkzaamheden. In zo’n geval wordt er een uitgebreid advies meegestuurd over de te nemen vervolgstappen. Soms is het voldoende om zogenaamde mitigerende maatregelen te treffen waardoor soorten toch geen nadelige effecten zullen ondervinden, bijvoorbeeld door te werken buiten de kwetsbare (voortplantings)periode.

Als nadelige effecten echt niet uit te sluiten zijn is het noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen, wat wij natuurlijk kunnen begeleiden. Zo’n ontheffing houdt in dat we bij het bevoegd gezag, meestal de provincie, toestemming vragen om (onder vele voorwaarden) verbodsartikelen van de Wet natuurbescherming te overtreden. Hiervoor wordt ook een activiteitenplan opgesteld om nadelige effecten voor de beschermde soort te voorkomen en de functionaliteit van het gebied voor de soort ruimschoots te behouden. Waar mogelijk wordt zelfs een plus gecreëerd voor de natuur.

Symposia
In de periode tussen de drukke veldseizoenen worden vele symposia georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen binnen ecologie, dit jaar natuurlijk online. Onze medewerkers worden gestimuleerd om deze bij te wonen. Het bijwonen van symposia is niet alleen leuk, het is vaak ook erg leerzaam en inspirerend. Alle opgedane kennis wordt natuurlijk weer gedeeld met collega’s.

Bijdragen aan een duurzame groene omgeving            
Vorig jaar hebben wij ons als missie en visie gesteld om o.a. nog meer bij te dragen aan een duurzame groene omgeving. We blijven ons ontwikkelen om deze groene ambities te behalen. Daarom zijn wij continu bezig met interne evaluatie en optimalisatie.
We nodigen een marketingstudent uit om ons te helpen een strategisch marketingplan te ontwikkelen, op basis waarvan wij met concrete actiepunten verder kunnen met het behalven van onze doelen. Zie hier de stagevacature

Planning komend veldseizoen  
We richten ons ook gelijk weer op het volgende veldseizoen. De projecten voor volgend jaar stromen binnen en we verwachten weer een mooi druk veldseizoen in 2021. Om dit alles in goede banen te leiden houden we ons nu al bezig met de planning van al het veldwerk. Wilt u ook van onze diensten gebruik maken voor onderzoek, ecologische begeleiding of inrichting en beheer? Wees er op tijd bij! Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Bij ons werken of stage lopen?             
Om het drukke veldseizoen in goede banen te leiden verwelkomen wij elk jaar seizoensmedewerkers. Op dit moment staat er een vacature open voor vleermuisonderzoek. Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging? 
Kijk dan eens naar de vleermuisvacature!